Visszahívást kérek!

Útlevél

Aktuality
Útlevél

Útlevél

2015-08-06

ÚTLEVÉL hasznos információk:

 

Sajnos az utóbbi időben többször előfordult, hogy a várva várt utazás előtt derült ki (volt, hogy a reptéren), hogy az útlevél nem érvényes a megfelelő ideig (hazaérkezéstől számított 6 hónap). Ezzel a kis összefoglalóval szeretnénk segíteni, hogy ha esetleg ilyen helyzetbe kerülnek is van megoldás! 

 

Az útlevél kiállítása, pótlása, cseréje iránti kérelmet az Okmányirodánál vagy Kormányablakban kell benyújtani.

A kérelmet a lakóhelytől, illetve tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely okmányirodájában be lehet nyújtani. 

 

Az útlevél igényléséhez az alábbi iratok bemutatása és feltételek szükségesek:

 

 • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú érvényes vezetői engedély a személyazonosítás megállapításához;
 • Lakcímet igazoló okmány (régi személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány);
 • Magyarországon élő magyar állampolgár kérelmezőnek, amennyiben érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy más a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik: születési, továbbá a névviselés megállapításra alkalmas házassági anyakönyvi kivonata;
 • Adateltérés esetén az adatjavításhoz: születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata;
 • A korábbi lejárt vagy cserélni kívánt útlevél;
 • Kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásakor a szülők (törvényes képviselők) együttes megjelenése, illetve személyazonosításra alkalmas okmányaik és lakcímkártyáik bemutatása szükséges. Az útlevél kiadásához közös hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg teszik meg. Egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte esetén és a másik szülő (törvényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztségviselő, útlevélhatóság vagy a jegyző előtt tett írásos, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata kell. Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek  -  a szülői felügyeletet gyakorlónak - a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítélet eredeti példányát be kell mutatnia. Elhalt szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok);
 • 0-18 éves korig a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • Arcképfelvétel, elkészítéséhez személyes megjelenés szükséges az okmányirodában. Kiskorú  a személyes megjelenés kötelezettsége alól 12 éves kor alatt mentesül, mivel  útlevelének a második biometrikus adatot ( ujjlenyomatot) nem kell tartalmaznia. Ez esetben a fent leírtakon kívül adataival  útlevélkérő lapot kell kitölteni (postán beszerezhető nyomtatvány) és róla 1 db 35x45 mm-es, lehetőleg színes fényképet kell becsatolni;
 • 12. életévét betöltött magyar polgár köteles a második biometrikus adatot (ujjnyomat) az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátania;
 • Az eljáráshoz a mellékelt táblázatnak megfelelő illetéket illeték-csekken lehet befizetni (Magyar Államkincstár Eljárási illeték-bevételi számlára) vagy bankkártyával az okmányirodában lehet leróni;

 

Fontos tudnivalók:

 

 • Nagykorú magyar állampolgár útlevéligénylését kizárólag személyesen nyújthatja be, róla az Okmányiroda  fényképet készít, felveszi saját kezű aláírását, valamint ujjnyomatát. Kiskorú gyermek esetében is van lehetőség fotó készítésére.
 • Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha az állampolgárnak az adatai megváltoznak vagy az személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.
 • Külföldön tartózkodó magyar állampolgár az igényét a konzuli tisztségviselőnél nyújthatja be.
 • Nyilvántartásba bejegyzett és okmányba beírt adatok eltérése esetén annak javítására kizárólag születési, házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím esetében a diploma bemutatása alapján van lehetőség.
 • Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának leadása/érvénytelenítéseabban az esetben, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ez esetben az új okmány személyes átvételekor kell azt érvénytelenítésre bemutatni.
 • Az érvénytelenített útlevélben az érvényes vízum továbbra is érvényes, az utazás során felhasználható.
 • Az útlevél ügyintézés 30 nap. Az Okmányiroda csak az adat-felvételezést végzi, az elkészült új okmányt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) postázza.  Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő napon kezdődik és a kész okmány kézbesítésének idejét nem tartalmazza.
 • A kérelem benyújtásakor az okmányirodába postázandó útlevél megérkezéséről elektronikus értesítés kérhető. Az átvétel lehetőségéről érdeklődhetnek személyesen az okmányiroda információs pultjánál, vagy a 452-43-84-es telefonszámon, illetve honlapunkon is.

 

Útlevél igénylés, pótlás és csere díjak:

-          6 éves korig 3 évre érvényes díja 2.500,- Ft

-          6-18 éves korig 5 évre érvényes a díja: 2.500.- Ft

-          70 éves kor felett 10 évre érvényes a díj: 2.500.-Ft

-          18-70 éves korig 10 évre: 14.000.-Ft, 5 évre 7.500.-Ft

 

Sürgősségi díjak:

A fenti ügyintézési díjon felül fizetendő és ugyanazon okmányok bemutatása szükséges!

-          24 órás 48.000.-Ft

-          3 napon belüli 29.000.-Ft

-          7 napon belül 19.000.-Ft

Sürgősségi esetben kizárólag a Központi okmányirodában van lehetőség igénylésre és átvételre is (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.).

 

 

További információk:

Okmányirodák és Kormányablakok az országban:

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik

 

Egyéb hasznos információk:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410010/Utazasi_okmanyok20091202.html?ugy=maganutlev.html